Een dossier openen. Dit hoef je maar 1 keer te doen. Je kan dit best meteen zelf opstarten, aangezien de RVA het dossier snel nodig heeft. Je dossier wordt volledig online behandeld door ons.
Vul hier de gevraagde gegevens in en wij gaan voor jou aan de slag.
Je ontvangt 70% van je loon ongeacht je gezinstoestand. Het bruto-maximumloon waarop dit bedrag wordt berekend is 2.754,76 EUR. Bovenop wordt een toeslag betaald van 5,63 per dag dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Op deze uitkering wordt 15% voorheffing ingehouden.
Momenteel werken alle uitbetalingsinstellingen met een uitzonderlijk sterk vereenvoudigde procedure:
Wijziging 1: het gebruik van de controlekaart C3.2A wordt tijdelijk afgeschaft. Je hoeft deze dus ook niet binnen te brengen bij het ABVV.
Wijziging 2: controle op het genieten van andere inkomsten of activiteiten, zoals bijberoep, valt weg.
Wijziging 3: voor buitenlandse werknemers moeten er geen specifieke documenten (voorbeeld kopie identiteitskaart,) ingediend worden.
Deze afwijkingen op de reglementaire bepalingen zullen gelden tot en met augustus 2020.
Start je aanvraag Privacy verklaring