Een dossier openen. Dit hoef je maar 1 keer te doen. Je kan dit best meteen zelf opstarten, aangezien de RVA het dossier snel nodig heeft. Je dossier wordt volledig online behandeld door ons.
Vul hier de gevraagde gegevens in en wij gaan voor jou aan de slag.
Je ontvangt 70% van je loon ongeacht je gezinstoestand. Het bruto-maximumloon waarop dit bedrag wordt berekend is 2.754,76 EUR. Bovenop wordt een toeslag betaald van 5,63€ per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Op deze uitkering wordt 15% voorheffing ingehouden.
Momenteel werken alle uitbetalingsinstellingen met een uitzonderlijk sterk vereenvoudigde procedure:
Wijziging 1: het gebruik van de controlekaart C3.2A wordt tijdelijk afgeschaft. Je hoeft deze dus ook niet binnen te brengen bij het ABVV.
Wijziging 2: start je een bijberoep of wil je werken bij een andere werkgever tijdens je tijdelijke werkloosheid? Contacteer dan je ABVV kantoor zodat we je kunnen informeren over je rechten en plichten.
Wijziging 3: voor buitenlandse werknemers moeten er geen specifieke documenten (voorbeeld kopie identiteitskaart,…) ingediend worden.
Deze afwijkingen op de reglementaire bepalingen zullen gelden tot en met september 2021.
Je kan niet gaan werken door quarantaine, maar je bent niet ziek.
Bezorg je werkgever onmiddellijk het quarantaine-attest of een bewijs dat geldt als quarantaine-attest (bv de sms uitgaand van contact-tracing).

De crèche, school of het opvangcentrum voor gehandicapten is gesloten vanwege het inperken van de verspreiding van het coronavirus en je staat zelf in voor opvang.
Je bezorgt je werkgever een attest ‘sluiting corona’ ingevuld door de instelling, waarbij je zelf deel B invult en ondertekend. Het attest ‘sluiting corona’ vind je hier.

Je kan niet gaan werken omdat je instaat voor de opvang van een kind dat in quarantaine is.
Bezorg je werkgever onmiddellijk het quarantaine-attest of een bewijs dat geldt als quarantaine-attest.
Start je aanvraag Privacy verklaring